Kontakt na přihlašovaného / zákonného zástupce

    Jak jste se o nás dozvěděli?

    Beru na vědomí, že přihlášením do klubu a zapsáním do Centrální evidence Českého svazu juda (dále ČSJu) se stávám zároveň členem ČSJu.