Základní ideou soutěžního juda je otevřený souboj s cílem dostat soupeře na lopatky některou z povolených technik, případně donutit soupeře se vzdát (pomocí technik škrcení nebo páčení loketního kloubu). 

Tak jako každý sport, má i Judo svá přesná pravidla. Proto je zapotřebí tato základní pravidla a pokyny rozhodčích a trenérů bezpodmínečně znát a dodržovat. 

Zápas Juda probíhá na Tatami (žíněnce), kde jsou dva závodníci dané věkové a váhové kategorie, jeden hlavní rozhodčí a další dva pomocní rozhodčí vedle žíněnky. Vedle žíněnky je také časomíra, která stopuje čas zápasu a zapisuje body dosažené závodníky.

PRŮBĚH ZÁPASU

Při závodech hlavní rozhodčí vyhlásí dva závodníky, kteří mají nastupovat k vzájemnému zápasu. Ten koho četl jako první, nastupuje bez šerpy a druhý čtený nastupuje s červenou eventuálně modrou šerpou nebo v modrém kimonu, aby je rozhodčí během zápasu rozpoznali. Na mezinárodních turnajích druhý čtený nastupuje v modrém kimonu. Při vstupu na žíněnku se závodník ukloní a stoupne si na svou stranu stále za červenou čárou ohraničující zápasiště. Na vyzvání rozhodčího vstoupí závodníci do zápasiště, při vstupu se opět ukloní. Přijdou na dva kroky od sebe a vyčkají, až rozhodčí zahájí zápas. Na toto místo si stoupnou vždy při přerušení zápasu. Po skončení zápasu rozhodčí vyhlásí vítěze, vítěz se ukloní. Potom si soupeři podají ruce a každý odchází na svou stranu. Při opuštění zápasiště se závodník opět ukloní a odchází za trenérem.

POKYNY ROZHODČÍHO

BODOVÉ HODNOCENÍ ÚSPĚŠNĚ PROVEDENÝCH TECHNIK

Na mezinárodních a národních soutěžích se používá stejné bodování technik, jen se trochu jinak zapisuje a místo trestných bodů se dávají žluté karty. 

Body lze tedy získat za to, když nějakou techniku závodník provede správně a tím se mu podaří soupeře buď hodit na záda, nebo jej udržet na zádech, „uškrtit“ nebo „upáčit“ až do jeho „odplácání“. Za to když se závodníkovi podaří hodit soupeře na bok a větší část zad tak získá Wazari a když přímo na celé záda tak Ippon. Stejně může získat body za držení, když udrží soupeře na lopatkách 10-14 sekund dostane Yuko, 15-19 sekund Wazari a jakmile dosáhne 20 sekund dostane Ippon.

Během zápasu se může jeden ze zápasníků vzdát a to buď odplácání na soupeře nebo žíněnku (odplácání musí být silné nebo slyšitelné, aby to soupeř a rozhodčí jasně cítil nebo slyšel) nebo pokud závodník nemůže odplácat (když mu třeba soupeř drží obě ruce) může nahlas říct Maita, což znamená japonsky „vzdávám se“. Pokud soupeř takto odplácá, tak se závodník stávám vítězem na Ippon.

Na druhou stranu pokud bude jeden ze závodníků dělat zakázané věci, nebo bude pasivní a vyhýbat se boji, tak dostane trestné body. Celkem může rozhodčí závodníkovi dát třikrát Shido a na počtvrté následuje vyloučení – Hansoku make.