Přihlašování do oddílu probíhá výhradně přes internet.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Upozorňujeme, že příspěvky jsou nevratné a splatné v celé částce!

Poplatky za judo vybíráme pololetně za období školního roku (září-leden) a (únor-červen). Nově přihlášení v průběhu roku zaplatí pouze poměrovou část daného pololetí. 

Platby přijímáme bezhotovostně na účet spolku nebo v hotovosti. Platba v hotovosti musí být v případě, že požadujete vystavit potvrzení o platbě pro proplacení u zdravotní pojišťovny.