S ohledem na vládní opatření zatím neproběhly žádné z plánovaných závodů.